Beräkna enligt de nya reglerna för amortering

Den 1 augusti införs nya amorteringsregler. Alla som tar nya bolån kommer få amortera ned till 50 procents belåningsgrad. När belåningsgraden är över 70 procent ska den årliga amorteringen vara 2 procent av bostadens ursprungliga lånevärde. Sedan ska amorteringen vara 1 procent av lånevärdet ned till 50 procents belåningsgrad.

Läs mer och beräkna »

Beräkna annuitetslån

Vid annuitetslån betalar du lika mycket vid varje betalningstillfälle. Om du tar ett annuitetslån kommer första tiden av lånet mest bestå av ränta och en liten del amortering men allt eftersom lånet löper kommer lånets storlek minska och därför kommer räntekostnaden bli lägre och istället kommer amorteringsbeloppet bli högre eftersom beloppet du betalar varje tillfälle alltid ska vara lika mycket.

Läs mer och beräkna »

Beräkna rotavdrag enligt de nya reglerna från och med 2016

Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden. Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år.

Läs mer och beräkna »

Beräkna lån med rak avbetalning

Vill du låna pengar till att köpa en bil eller en båt? Då är det vanligt att man lånar med rak amortering. Exempelvis har man en avbetalningsplan på 5 år (60 månader) med ett fast räntebelopp och utifrån avbetalningstiden kan man räkna ut amorteringen varje månad som alltid är samma belopp. Räntebeloppet kommer minska allt eftersom lånets storlek minskar.

Läs mer och beräkna »